Chrám sv. Mikuláše, Bor (farní kostel)

Poutní místa

Loreta, Bor

Filiální kostely a kaple

Kostel sv. Václava, Stráž

Kostel sv. Jiří, Přimda

Kostel sv. Petra a Pavla, Skviřín

Kostel sv. Martina, Damnov

Kostel Nanebevzetí P. Marie, Staré Sedlo

Kaple P. Marie Sněžné, Doly

Kaple Nejsv. Trojice, Mlýnec

Kaple Nejsv. Trojice, Valcha

Kaple sv. Jana Křtitele, Újezd pod Přimdou

Kaple P. Marie, Pavlovice

Kaple P. Marie, Borovany