Chrám svatého Mikuláše

Historie kostela:

Chrám sv Mikuláše_historie 1Chrám sv Mikuláše_historie 2

Hlavní oltář            Boční oltářeHlavní oltářBoční oltáře

Fresky

Fresky_1Fresky_2

.

Chrám sv Mikuláše_historie 3Chrám sv Mikuláše_historie 4

Borské varhanyVarhany_web

Příběhy svatých z borského kostela

sv Jan Nepomucký sv_Jan Křtitel sv_Josef sv_Florián
 sv_Roch David_král
Josef z Arimatie sv_Řehoř I Veliký
sv_Antonín z Padovy sv_Marie Magdaléna
sv_Veronika Sv. Josef – viz na jiném místě
sv_Marie Kleofášova