Občanské sdružení Borská Loreta, o. s., Bor u Tachovabylo dne 15. března 2007 zaregistrováno a jeho cílem je aktivní účast na obnově Lorety v Boru u Tachova a péče o její movitý majetek. Propagací této významné kulturní památky, která byla založena v roce 1668 přispěje občanské sdružení k jejímu oživení. Dále bude občanské sdružení pomáhat s organizací Loretánských slavností, které jsou každoročně pořádány počátkem září.Občanské sdružení se bude podílet na pořádání mezinárodních seminářů k výročím podpisu tzv. Borských tezí, které budou uskutečňovány v pětiletých intervalech počínaje rokem 2008. Kromě těchto akcí bude občanské sdružení nápomocno k ochraně a rozvoji nejvýznamnějších kulturních hodnot na území města Boru a borské farnosti. 1. valné shromáždění, které se uskutečnilo v 19 hodin dne 12. června 2007 v sále kantýny na náměstí v Boru u Tachova.
Při tomto setkání byli účastníci seznámeni s cíly a náplní občanského sdružení.Pro zájemce o členství v občanském sdružení připojujeme přihlášku a stanovy:
Přihlášky prosíme zaslat, případně podat na adrese: 348 02 Bor, ul. 5. května 31